Helse - miljø - sikkerhet

Hva forbinder du med de tre bokstaver HMS? Enda et unyttig pålegg fra myndighetene som koster penger? Masse skjemaer som ikke gir meg noe som helst? Jeg tror mange av våre kunder tenker sånn. Som din regnskapsfører ønsker vi å være din rådgiver i jungelen av offentlige påbud og regler.

Litt fakta:


Lovhjemmel:

Bestemmelsene om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid finnes i "Internkontrollforskriften" Les her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127


Gjelder dette for min lille bedrift?

Det finnes mange lover og regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

En samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS-forskriften gjelder for all virksomhet og behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at dette gjelder for din bedrift, det er veldig få unntak. Forskriften ikke bare "farlige" områder som tungindustri og offshore, men også "vanlige" kontorbedrifter. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har plikter og rettigheter i forbindelsene med HMS-arbeidet.


Skriftlig dokumentasjon:

Det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet skal dokumenteres skriftlig (§5). Det er her «problemet» ligger. Vi tror mange har en perm med skjemaer stående i hylla, som ikke brukes.


Tilsynsmyndighet:

Den viktigste myndighet som følger opp er Arbeidstilsynet, men også andre kan være aktuelle avhengig av bransje, f.eks. brannvernmyndighet, el-tilsyn, miljødirektoratet. Hvis forskriften ikke følges ilegges bøter.


Du kan regne med at dette gjelder din bedrift. Da blir poenget hvordan løse dette på den beste, enkleste og rimeligste måte, og samtidig gi en nytteverdi for bedriften.

 

Vi har en løsning for små- og mellomstore bedrifter:

SagaServices-gruppen har utviklet et rimelig og brukervennlig nettbasert system som løser kravene til dokumentasjon av HMS-arbeidet på en enkel måte

  • Liten investering - rimelig pris kr 3.600 + mva pr år. 
  • Etablering (engangskost) kr 3.000 +mva som inkluderer all hjelp og support i oppstarten.
  • Systemet er tilpasset din bransje med skjemaer og lovbestemte krav til dokumentasjon
  • Hvis du ønsker kan vi avtale en gratis prøveperiode før du bestemmer deg.
  • Den nettbaserte løsningen er utviklet av Tudu AS - et selskap i Saga-gruppen
  • Les mer her: https://www.tudu.no/

Du kan kontakte Ragnar Dunsby for bestilling eller hvis du ønsker mer info. Hvis du vil ha mer informasjon ta kontakt. Systemet løser HMS-problematikken på en enkel måte for små bedrifter. Systemet vil gi  deg nytte for pengene og du vil oppfylle kravene fra Arbeidstilsynet.

Bestill i dag :-)

Epost ragnar@sagaservices.no eller mobil 45005819

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss