Kan man stole på våre regnskaper?

Hva betyr "kvalitet" i arbeidet på et regnskapskontor? Et regnskapsbyrå er av myndigheter underlagt et omfattende regelverk som stiller krav til utførelsen av arbeidet. i tillegg har vi en egen intern kvalitetskontroll av arbeidet som utføres av våre medarbeidere. Hensikten er at våre kunder skal kunne stole på at regnskapsrapportene viser et korrekt bilde når de skal i møte med banken.

Kan man stole på våre regnskaper?

AUTORISASJONSORDNING

For endel år siden ble det etablert en lovfestet autorisasjonsordning for regnskapsførere og regnskapsbyråer.

Autorisasjonsordningen er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Loven tilsier at enhver som påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder både personer og selskaper. En autorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.

ETTERUTDANNING

En autorisert regnskapsfører må ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående 3 år og skal minimum omfatte 21 timer finansregnskap (hvorav minst 7 timer innen bokføringsregelverket), 21 timer skatterett/avgiftsrett, 14 timer innen emner fra regnskapsførerregelverket/god regnskapsføringsskikk og 7 timer rettslære, samt  14 timer skal være innenfor fagområder nevnt ovenfor, eller andre fag som inngår som obligatoriske emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Her kan du lese om kravene til etterutdanning.

OFFENTLIG KVALITETSKONTROLL

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter kontroll av at regnskapsføreroppdragene utføres i samsvar med lovgivningen og kravet til god regnskapsføringsskikk.

Finanstilsynet benytter ulike tilsynsmetoder. Klikk her. Regnskap Norge som er bransjeforeningen for regnskapsførere samarbeider med Finanstilsynet og gjennomfører kvalitetskontroller av medlemmene ca hvert 7 år. Se her.

Saga Regnskap Tønsberg har blitt kontrollert 2 ganger.

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

Regnskapsførerloven -§2 krever at autoriserte regnskapsførere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gir føringer for hva som skal anses som god regnskapsføringsskikk etter loven. Standarden er utviklet av bransjen selv.

Her finner du gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). 

INTERN KVALITETSKONTROLL

Som det fremgår av GRFS punkt 7.2 skal regskapsbyrået gjennomføre minst en gang pr år gjennomføre en kontroll av egne medarbeideres utførelse av arbeidet.

Kvalitetskontroll av medarbeideres oppdragsutførelse skal omfatte
oppdragsutførelse, herunder gjennomført fakturering, lønnsregistrering, betaling, bokføring,
avstemming, årsoppgjør mv. rapportering, herunder gjennomført pliktig regnskapsrapportering og rapportering til oppdragsgiver

KONKLUSJON

Vi har ønsket å vise at det ligger mye kontrollarbeid, rutiner og regelverk bak vårt arbeid, som skal gi våre kunder en trygghet for at arbeidet blir, så langt det mulig, utført korrekt og etter lov og forskrift.

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss