Miljøarbeid

Vi er opptatt å gi vårt lille bidrag til miljøet og er det første regnskapsbyrået i Vestfold med MILJØFYRTÅRN-sertifisering. Vi dokumenterer vår miljøinnsats hvert år og ønsker å vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Miljøfyrtårn er en norsk, frivillig miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter. Ordningen støttes av Miljøverndepartementet og administreres av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vårt mål er at Saga/Tønsberg skal være en god arbeidsplass der det legges til rette for faglig utvikling. Vi skal fremme et arbeidsmiljø som fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet på tjenestene vi leverer innenfor moralske og etiske rammer. Målet for miljøarbeidet er at vi gjennom kontakt med kunder og leverandører skal bidra til en bærekraftig utvikling og gjøre bevisste valg som kan redusere forbruk og belastning på miljø.

Arbeidet har gitt oss ny og grundigere innsikt i hva vårt lille firma faktisk kan bidra med for et bedre miljø. I vår virksomhet har små tiltak som ikke koster mye ført til mer miljøvennlig og lønnsom drift. Vi kan vise til konkrete resultater ved reduksjon i vårt forbruk av papir, økt fokus på vårt energiforbruk ved å gjennomføre fremtidige energisparende tiltak sammen med gårdeier. Dette gir oss reduserte driftskostnader samtidig som tiltakene er miljøvennlige.

Les mer om Miljøfyrtårn

Daglig leder får diplomet av ordfører Petter BergI 2010 ble vi sertifisert, her får daglig leder Ragnar Dunsby  diplomet av Tønsbergs ordfører Petter Berg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss