Samfunnsregnskap - vårt økonomiske bidrag til fellesskapet

Selv en liten bedrift som oss med ca 10 ansatte har en viktig betydning for "fellesskapet". Bedriftene står for en verdiskapning gjennom sin aktivitet. Verdiskapingen er selve basisen for vårt velferdssamfunn. Vi har satt opp tall som viser hva Saga/Tønsberg har bidratt over en 5-årsperiode Vi ble faktisk overrasket :-) KONKLUSJON: Det er utrolig viktig å jobbe med etablering av nye bedrifter. Selv små bedrifter bidrar mer enn man skulle tro.

NHO har laget en liten film som forklarer begrepet verdiskaping, og hvor viktig det er at det legges til rette for verdiskaping i bedriftene.

Film om verdiskaping i samfunnet

Noen tall fra vår bedrift i en periode på  5 år  (2012-2016):

Vi har betalt lønn til de ansatte ca 20 mill og hvis vi antar at dette er beskattet ca 30% så har dette gitt "fellesskapet" dvs kommune og stat en skatteinntekt på ca 6 mill.

Som arbeidsgiver har vi betalt arbeidsgiveravgift med ca 2,4 mill. Det er vårt bidrag til Folketrygden.

Salg av våre tjenester er merverdiavgiftspliktige, dvs at bedriften betaler inn moms til Statskassen av den merverdi eller verdiskapning som vår virksomhet innebærer. De siste 5 år har vi betalt inn ca 8,4 mill i moms til  fellesskapet.

Til sist er det jo slik at bedriften betaler skatt av overskuddet. For de siste 5 år er det betalt inn 0,5 mill i selskapsskatt.

Hvis vi summerer dette opp har Saga/Tønsberg bidratt økonomisk til fellesskapet med over 17 millioner de siste 5 år eller nesten 3,5 mill pr år eller i snitt ca 290.000 pr mnd!

Bedriftens eiere (aksjonærer) har fått ca 1,2 mill de siste 5 år.

Lønnsinntekt til de ansattes familier og innkjøp fra våre leverandørerer ikke med i regnestykket.

Skatt til kommunen 6 000 000
Bidrag til folketrygden 2 400 000
Moms til Staten 8 400 000
Skatt til Staten 500 000
Utbytte til aksjonær 1 197 000
Sum siste 5 år 18 497 000

Dette er tall til ettertanke. De små bedriftene er viktige.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss