Saga Regnskap kan bli din nye økonomiavdeling

Mellomstore bedrifter har tradisjonelt følt seg for store til å benytte eksternt regnskapsbyrå. Bedriften har egne ansatte på regnskap, men når økonomi-medarbeideren nærmer seg pensjonsalder kan tiden være moden for å se på alternative løsninger.

Tenke nytt?

Det har i de senere år skjedd en kraftig utvikling mot nye løsninger. Det gir nye muligheter også for små bedrifter. Nå finnes det nye, gode løsninger for de som vil ta de i bruk. Du kan samarbeide med folk utenfor huset på en helt annen måte enn før. Du jobber i samme system som regnskapsfører. La oss drøfte løsninger der du kan spare penger.

 • Interne økonomiavdelinger kan føle det krevende å holde kompetansen oppe med faglig oppdatering av de ansatte. I Saga Regnskap Tønsberg må vi holde oss oppdatert og kostnaden blir fordelt på våre kunder. Våre autoriserte regnskapsførere må oppdatere seg faglig gjennom kurs hver eneste høst.
 • Sykdom og fravær kan være en utfordring i bedriftens økonomiavdeling. I Saga Regnskap Tønsberg må vi ha ansatte som kan fungere som «back-up». Bedriften blir fritatt for personalansvaret. Byrået sørger for at lovbestemte frister overholdes.
 • Utviklingen innen IT-løsninger og systemer skjer i stadig større tempo, på dette området kan det være mer krevende å følge med for en intern økonomiavdelingen.
 • En regnskapsfører i Saga Regnskap Tønsberg jobber med flere kunder og fordeler sin tid på mange. Det betyr en variabel kostnad da man kun betaler for den tid som medgår. I en intern regnskapsavdeling er kostnader og forpliktelser faste kostnader. Man prøver å løse dette ved deltidsstillinger som ofte gjør at man ikke får de beste folkene.
 • Vi har eksempler på at outsourcing gjort på en fornuftig måte gir en kostnadsbesparelse. Kundens kostnader til regnskap, lønn, årsoppgjør og administrative oppgaver går fra å være faste kostnader til å bli variable.
 • En bedrift i sterk vekst kan få problemer med å bemanne regnskapsavdelingen tilpasset utviklingen. I Saga Regnskap Tønsberg sørger vi for å levere tjenester som dekker behovet til en hver tid.
 • Gjennom vår kundebase på 220 kunder tar vi lærdom av håndteringen av regnskapet for mange bransjer og møter ulike problemstillinger, som gir en synergi og bygger opp vår kompetanse som alle våre kunder får glede av.
 • De fleste av våre ansatte har høyere utdanning (siviløkonom og øk/adm høyskole)  samt flerårig erfaring som regnskapsførere og fra økonomifunksjon fra større bedrifter.
 • Moderne skyløsninger gjør at våre kunder kan involveres i regnskaps-, lønn og økonomirutiner i den grad det er ønskelig fordi vi jobber i samme system.
 • Vi tør å påstå at vårt konsept gir god kvalitet på regnskapsarbeidet og økonomistyringen, ikke fordi personell og rutiner i din egen økonomiavdeling i dag ikke holde mål, men fordi vi tross alt representerer et stort økonomifaglig miljø, bl.a gjennom vårt samarbeid i regnskapskjeden SagaServices.

Les mer om Saga Services

 

 

Fordeler for deg som kunde:

 • Våre rådgivere er voksne, kompetente medarbeidere med erfaring fra  gründervirksomhet og kjenner problemstillingene ved oppstart av virksomhet.
 • Vi har rådgiverne med jobberfaring fra større bedrifter og har opparbeidet seg mye kunnskap og læring som våre kunder kan dra nytte av.
 • Et regnskapsbyrå får en unik kompetanse fra bransjer som kommer alle kunder til nytte.
 • Vi har selvsagt taushetsplikt men kan utveksle erfaringer på generell basis innen en bransje.
 • Ta kontakt med Line for å avtale et møte.

Ta kontakt

Line H. Langnes

Daglig leder / siviløkonom / autorisert regnskapsfører
954 46 131

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss